La Quiropràctica

La Quiropràctica és la ciència dedicada a prevenir, detectar i corregir les subluxacions vertebrals, és a dir, les males alineacions de les vèrtebres que provoquen pressió i irritació dels nervis que passen a través seu, i que com a conseqüència produeixen desordres en la funció del sistema nerviós y de la salut en general.

Com a ciència, cerca el coneixement de l’estat de la columna vertebral i la seva relació amb la salut. Com a mètode, aplica l’ajustament vertebral per corregir les “subluxacions vertebrals”.

La quiropràctica reconeix que el cos humà disposa d’una capacitat d’auto-regeneració anomenada intel·ligència innata. Aquesta capacitat es manifesta a través del sistema nerviós i tendeix a curar el cos i mantenir-lo sa al llarg de la seva vida.

El cervell,  la medul·la espinal i el Bulb raquidi, delicats i molt complexes, estan protegits pels ossos del crani i de la columna vertebral  que és l’eix central del sistema locomotor. Des d’aquest punt es ramifiquen una infinitat de xarxes nervioses que arriben a cada part del cos per mantenir-lo en un estat de funcionament òptim.

Però quan la columna perd l’equilibri i la postura normal es poden produir interferències o “subluxacions vertebrals” en el sistema nerviós i causar tot tipus de problemes relacionats amb la salut.

La feina del quiropràctic consisteix en assegurar que la columna vertebral no irriti el sistema nerviós a través de l’ajustament idoni.