Hèrnia Discal

El disc és un cartílag petit situat entre les vèrtebres. El seu centre gelatinós està rodejar per unes capes més fibroses. Cada disc serveix com a connector, espaiador i per absorbir els cops en la columna (amortidor). Quan estan sans permeten moviments i flexions normals.

Si una articulació vertebral perd la seva mobilitat habitual la salut del disc es deteriora. Com una esponja humida, un disc saludable és flexible. Una esponja seca és dura i rígida i es pot trencar fàcilment. És així com s’inicien molts dels problemes discals.

Depenent de la forma en què un disc està subjecte a les vèrtebres superiors i inferiors, el disc no pot “lliscar” com molta gent creu. Els cops a la columna poden causar que els discs quedin pressionats, s’herniïn o pitjor encara, es trenquin. Aquest fet tan dolorós també pot portar pressió a la medul•la espinal i a les arrels nervioses dorsals interferint en el seu correcte funcionament.

L’hèrnia discal pot ser causada per traumatismes (caigudes, lesions, accidents …) o canvis degeneratius de la columna vertebral, entre d’altres.

A la columna cervical, els nivells afectats solen ser les 3 últimes cervicals (C5-C6-C7).

A la columna lumbar, els nivells afectats solen ser L4-L5-S1 (últimes dues lumbars i sacre).

Alguns dels símptomes produïts són: dolor a nivell muscular, reducció de reflexos en braços i / o espatlles, cames i peus, etc sempre depenent del nivell de la lesió.

Antigament es creia que l’hèrnia discal sempre causava dolor als que la patien, i que aquesta suposava un risc per al pacient, ja que podien quedar invàlids si no s’operaven. És possible tenir una hèrnia discal, però no patir dolor.

El pacient ha d’estar informat que després d’una cirurgia de columna els símptomes poden reaparèixer i que és possible un dany permanent.

La quiropràctica sempre t’aconsella: primer prova allò que és menys agressiu per al cos i si això no et funciona llavors ja podràs aventurar-te a tractaments més agressius. Un ajust quiropràctic no és gens agressiu i comences a veure bastant aviat si el teu cos pot o no solucionar el problema per si sol.

La cura quiropràctica en problemes al disc ajuda a restablir el moviment normal i la posició de les articulacions vertebrals. A més d’ajudar a reduir la inflamació, millora la funció espinal, així que el lent procés de curació en els teixits circumdants pot iniciar-se.

Encara que els resultats no es poden garantir, molts pacients han evitat cirurgies innecessàries o dependència d’analgèsics en optar per una atenció quiropràctica periòdica. La decisió de passar pel quiròfan hauria de ser presa després de considerar diferents tipus de tractaments avaluant els beneficis i contraindicacions associats al procediment.